Địa lý
Huyện Càng Long nằm ở phía Bắc tỉnh Trà Vinh, có vị trí địa lý:

Phía Đông giáp huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh
Phía Tây giáp huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Phía Nam giáp các huyện Tiểu Cần, Cầu Kè
Phía Bắc giáp huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long và huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.
Trung tâm của huyện nằm ven Quốc lộ 53, nối liền hai tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long, cách thành phố Trà Vinh khoảng 21 km, cách Vĩnh Long 43 km. Càng Long được xem là cửa ngõ giao lưu kinh tế – văn hóa – xã hội của Trà Vinh với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Huyện nằm xa biển hơn so các huyện khác trong tỉnh, nên ít bị ảnh hưởng mặn. Ðây là điểm thuận lợi để bố trí sản xuất nông nghiệp đa dạng và phát triển kinh tế – xã hội trong huyện.[2]
Lịch sử
Năm 1917, Càng Long là quận thuộc tỉnh Trà Vinh gồm có 2 tổng, đến năm 1928 quận được phân chia lại gồm có tổng Bình Khánh và tổng Bình Khánh Thượng.

Ngày 6 tháng 1 năm 1931, quận được sáp nhập tổng Bình Phước với 3 làng tách từ quận Châu Thành.

Năm 1956, Càng Long thuộc tỉnh Vĩnh Bình.

Từ năm 1965 trở đi, các tổng đều mặc nhiên giải thể.

Sau năm 1975, Càng Long từ quận được đổi thành huyện và thuộc tỉnh Cửu Long.